Dagmara Rutkowska

Prawo

Tytuł zastępczy

Rozpowszechnianie wizerunku dziecka

Bardzo wielu przedsiębiorców spotyka się z problemami związanymi z wykorzystaniem wizerunku innych osób w kontekście prowadzonych przez siebie działań reklamowych. Warto pamiętać, że wykorzystując np. zdjęcie, na którym utrwalony jest wizerunek innej osoby co do zasady niezbędne jest posiadanie zgody tej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku w oznaczonych warunkach. Wynika to wprost z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z którym rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zgoda jest więc podstawowym warunkiem legalności rozpowszechniania wizerunku. Pojawia się pytanie co w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wizerunkiem dziecka? Udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest czynnością prawną. 
Dzieci do ukończenia 13 roku życia nie posiadają w ogóle zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że dzieci w tym wieku co do zasady nie mogą samodzielnie udzielić zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Niezbędne jest wyrażenie takiej zgody przez jednego z rodziców. Natomiast dzieci w wieku od 13 do 18 lat posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Czyli co do zasady mogą same decydować o wykorzystaniu swojego wizerunku, ale niezbędne jest wyrażenie przez jednego z rodziców zgody na takie działanie przez dziecko. Pojawia się pytanie czy wystarczy zgoda jednego z rodziców czy wymagana jest zgoda obojga? Moim zdaniem wystarczy zgoda jednego z rodziców. Oczywiście może się zdarzyć, że jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej lub ma tę władzę ograniczoną, wówczas nie będzie obojętne, który z rodziców udziela takiej zgody. Może być także tak, że wykorzystanie wizerunku w danej sytuacji faktycznej jest tzw. istotną czynnością z perspektywy interesów dziecka, co wymaga zgody obojga rodziców.