Dagmara Rutkowska

Archiwum

HISTORIA PRAWA

Czy wiecie, że powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich. Za pierwsze akty prawne chroniące autorskie prawa majątkowe w dzisiejszym rozumieniu uważane są angielskie Statute of Anne (1710 r.) oraz francuskie ustawy (z 1771 i 1773r.). Natomiast ochrona autorskich praw osobistych wykształciła się dopiero z końcem XIX wieku (Francja).