Dagmara Rutkowska

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

HISTORIA PRAWA

Czy wiecie, że powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich. Za pierwsze akty prawne chroniące autorskie prawa majątkowe w dzisiejszym rozumieniu uważane są angielskie Statute of Anne (1710 r.) oraz francuskie ustawy (z 1771 i 1773r.). Natomiast ochrona autorskich praw osobistych wykształciła się dopiero z końcem XIX wieku (Francja). 

Przeniesienie prawa autorskiego czy udzielenie licencji –na co zwracać uwagę w umowach?

W pierwszej kolejności przypomnę, że w prawie autorskim istnieją dwa podstawowe sposoby uzyskania prawa do korzystania z utworu: uzyskanie licencji (umowa licencyjna) lub nabycie autorskich praw majątkowych (umowa o przeniesienie praw)...

Rozpowszechnianie wizerunku dziecka

Bardzo wielu przedsiębiorców spotyka się z problemami związanymi z wykorzystaniem wizerunku innych osób w kontekście prowadzonych przez siebie działań reklamowych.